Facebook

Newsletter

Informacje o nowościach prosto na Twój email

Adres e-mail
e-mail

Przegląd rozwiązań stropowych

Jednymi z najważniejszych elementów konstrukcyjnych każdego budynku są stropy, które tworzą funkcjonalne pomieszczenia, dobrze chronione przed niepożądanymi wpływami zewnętrznymi. Stropy odpowiedzialne są nie tylko za przenoszenie obciążeń, ale także pełnią funkcję „izolatora” cieplnego i akustycznego. Analiza poprzedzająca wybór rozwiązania konstrukcyjnego powinna uwzględniać koszty i czas wykonania oraz potrzebne do tego celu zaplecze sprzętowe i techniczne, wymaganą wytrzymałość oraz izolacyjność termiczną i akustyczną, grubość, a także sztywność stropu. Dopiero po dokładnym określeniu oczekiwań można podjąć tę właściwą decyzję, a propozycja różnych rozwiązań jest dość  szeroka. Poniżej prezentujemy zestawienie tych najczęściej wykonywanych typów stropów - od stropu monolitycznego po płyty kanałowe - wraz z krótką charakterystyką i zalecanym zastosowaniem.


Stropy monolityczne

Jest to rozwiązanie konstrukcyjne, które pod względem procedur wykonania posiada liczne wady. Pierwsze niedogodności pojawiają się na etapie projektowania, ponieważ konstruktor musi w tym przypadku dokładnie określić strefy podparcia stropu, a także dobrać wysokość konstrukcyjną, kierunki rozkładu i ilość zbrojenia. Wszystkie parametry są zależne od wymaganej nośności stropu, a cały proces projektowania to przedsięwzięcie, które należy przeprowadzić zawsze w sposób indywidualny dla danego budynku. Konsekwencją jest konieczność konsultacji z konstruktorem wszelkich zmian dokonywanych już podczas wykonywania stropu.

Etap wykonania stropu monolitycznego również wymaga odpowiedniego podejścia ze strony inwestora. Przede wszystkim niezbędne jest wykonanie szczelnych i niezawodnych deskowań, do czego niezbędna będzie doświadczona w tych pracach ekipa. Niedopuszczalne są błędy podczas układania zbrojenia, co wymusza specjalizację prac oraz kontrolę prawidłowości jej wykonania. Ponadto wydłużony jest czas realizacji, co wynika ze specyfiki tego rozwiązania konstrukcyjnego. Pełna wytrzymałość uzyskiwana jest bowiem po 28 dniach od zalania stropu i dopiero po tym czasie można przystąpić do jego obciążania i kontynuacji prac budowlanych. Dodatkowa konieczność pielęgnacji betonu oraz duże zużycie materiałów czynią to rozwiązanie bardzo kosztownym.

 

Stropy gęstożebrowe - strop Teriva

Sposobem na uniknięcie wielu niedogodności związanych z montażem przegród poziomych jest zastosowanie rozwiązań częściowo prefabrykowanych, których przykładem jest strop gęstożebrowy, np. strop TERIVA. Zastosowanie tego typu konstrukcji stropu ogranicza się przede wszystkim do budownictwa indywidualnego. Główne zalety to dość łatwy montaż niewymagający specjalistycznego sprzętu i wielkiego zaplecza technicznego oraz brak konieczności wykonywania wielkopowierzchniowego deskowania. Głównymi elementami stropu gęstożebrowego (zaliczany do tej grupy także strop Teriva) są belki kratownicowe oparte na przeciwległych ścianach w rozstawie do 60 cm oraz wypełniające przestrzenie między nimi pustaki. Stanowią one część prefabrykowaną tego typu stropu, która po ułożeniu i odpowiednim podparciu jest zalewana betonem, tworząc razem sztywną i wytrzymałą przegrodę. Ze względu na określone rozstawy i moduły prefabrykatów, strop gęstożebrowy najczęściej znajduje zastosowanie w budynkach o regularnym kształcie.

Zastosowanie pustaków w przestrzeniach między belkami prefabrykowanymi powoduje, że to rozwiązanie konstrukcyjne gwarantuje zdecydowanie wyższe własności termoizolacyjne niż te uzyskiwane w przegrodach monolitycznych. Jeszcze większe znaczenie temu elementowi wypełniającemu strop nadaliśmy, tworząc TERIVA Termo System. Intencją projektantów było podniesienie termoizolacyjności wypełnienia stropu - w ten sposób powstały trzy warianty:

  • przewidujący zastosowanie 10-komorowych pustaków Teriva Termo, charakteryzujących się brakiem mostków termicznych pomiędzy komorami;
  • przewidujący zastosowanie pustaków keramzytowych Teriva Plus, które dzięki nadlewce z keramzytobetonu nie wymagają dodatkowego nadbetonu, co jeszcze zwiększa izolacyjność termiczną stropu;
  • przewidujący zastosowanie najlżejszych elementów wypełniających - kształtek styropianowych Teriva Light, czyniący to rozwiązanie najcieplejszym spośród wszystkich stropów gęstożebrowych.

Teriva Termo System to rozwiązanie dedykowane dla inwestorów, którzy chcą osiągnąć niskie zużycie energii projektowanych i wykonywanych budynków. Zastosowanie produktów wysokoenergooszczędnych pomaga w osiągnięciu tego celu, a badania potwierdzają atuty tego systemu stropowego:

Opór przenikania ciepła przy przepływie ciepła w dół dla stropu Teriva Plus jest o 128% wyższy (w porównaniu do pustaka stropowego 3-komorowego keramzytobetonowego) i wynosi 0,844 m2K/W; dla stropu Teriva Termo (na pustaku 10-komorowym) jest o 136% wyższy i wynosi 0,874 m2K/W; dla stropu Teriva Light jest rewelacyjny, bo aż 735% wyższy i wynosi 3,088 m2K/W. Te trzy propozycje, stanowią alternatywę dla inwestora, który chce zbudować dom energooszczędny i poczynił już inwestycje w tym kierunku, decydując się na wybór odpowiednich materiałów na budowę ścian, odpowiednich okien itd.

Choć strop gęstożebrowy to rozwiązanie bardzo korzystne pod wieloma względami, to jednak posiada pewne wady. Podstawową są dość wysokie koszty robocizny oraz spora pracochłonność i materiałochłonność. Ponadto konieczność wykonania nadbetonu o grubości od 3 do 5 cm, który wiąże 3-4 tygodnie,  wydłuża czas wykonania stropu. W pewnych sytuacjach wadą może okazać się również relatywnie duża grubość stropu oraz konieczność tynkowania w celu zamaskowania połączeń między pustakami. Jest to jednak dość rozsądna cena za uzyskanie tak korzystnych właściwości termoizolacyjnych przegród poziomych.


Stropy prefabrykowane typu Filigran

Korzystną alternatywą dla stropów gęstożebrowych i monolitycznych miał stać się strop prefabrykowany typu Filigran. Przegrody wykonywane w tej technologii składają się z płyt prefabrykowanych, żelbetowych Filigran pełniących też rolę szalunku traconego oraz zbrojenia i betonu układanych na budowie. Duża zaletą jest brak konieczności konstruowania deskowania, a sam montaż również nie należy do najbardziej skomplikowanych, choć wymaga dokładnego wypoziomowania płyt. Stropy typu filigran mogą mieć bardzo różny kształt.

Niestety z licznymi zaletami ściśle związane są również oczywiste wady. Pomimo dość niskiego ciężaru własnego płyt filigran do ich montażu niezbędny jest sprzęt dźwigowy. Ponadto, choć sam proces układania stropów, nawet tych o znacznych powierzchniach, przebiega bardzo szybko, to do czasu realizacji należy doliczyć projektowanie i wykonanie płyt w zakładzie prefabrykacji. Każda płyta musi być bowiem szczegółowo zaprojektowana z uwzględnieniem ilości zbrojenia, gabarytów oraz oparcia, a następnie jej produkcja jest zlecana specjalizującemu się w prefabrykacji płyt Filigran zakładowi. Jeżeli dodamy do tego czas potrzebny na ułożenie zbrojenia i związanie betonu, to okaże się, że jest to rozwiązanie czasochłonne i mało ekonomiczne, posiadające wady zarówno stropów monolitycznych, jak i gęstożebrowych.

 

Strop z płyt prefabrykowanych - płyty stropowe: płyty kanałowe i płyty strunobetonowe

Rozwiązania bazujące na prefabrykowanych płytach kanałowych to ostatnia grupa spośród podstawowych technologii wykonywania przegród poziomych. Stropy wykorzystujące płyty kanałowe żelbetowe to już dość archaiczna propozycja, która przez wzgląd na stosunkowo niewielkie rozpiętości powoli jest wypierana przez nowsze rozwiązania, oparte na technologii strunobetonowej.

Technologia wykorzystująca płyty strunobetonowe ma zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie głównym wymogiem jest szybkość montażu i możliwie jak najniższe koszty. Dużą zaletą jest możliwość uzyskania płyt stropowych o bardzo dużych długościach, dzięki czemu wykonywanie stropów o znacznych rozpiętościach, dochodzących nawet do kilkunastu metrów staje się proste. Płyty stropowe wykonywane są w zakładach prefabrykacji, a następnie przy pomocy sprzętu dźwigowego szybko układane na budowie. Cenną oszczędność czasu daje fakt, że już po zalaniu przestrzeni między płytami oraz wieńca żelbetowego można kontynuować prace budowlane. Brak konieczności  wykonywania warstwy nadbetonu czyni tę technologię najszybszą spośród wszystkich omawianych rozwiązań. Do niedawna problemem była dostępność tego typu stropów dla budownictwa indywidualnego, co było związane z koniecznością montażu przy użyciu sprzętu dźwigowego. Wprowadzenie na polski rynek lekkiego stropu panelowego SMART sprawiło jednak, że dziś płyty stropowe strunobetonowe nie są technologią zarezerwowaną tylko dla dużych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej lecz również dla domów jednorodzinnych.

Płyty stropowe prefabrykowane SMART są bardzo łatwe w montażu, ponieważ panele nie wymagają podpierania, a deskowanie nie jest potrzebne. Pomiędzy ułożonymi płytami stropowymi są zamki, które następnie wypełniane są betonem. Cały montaż konstrukcji przegrody w tej technologii trwa kilka godzin i po jego ukończeniu można kontynuować dalsze prace budowlane. Wśród kolejnych zalet Lekkiego Stropu Panelowego SMART należy wymienić doskonałą izolacyjność akustyczną. Wspomniane atuty sprawiają, iż strop z płyt stropowych prefabrykowanych SMART jest rozwiązaniem gwarantującym wysoką jakość przy stosunkowo niewielkich kosztach.

 

Jakość dominującym kryterium rozwoju

Zaprezentowane rozwiązania konstrukcji stropów doskonale odzwierciedlają kierunek rozwoju budownictwa. Dziś produkowane materiały budowlane muszą nie tylko spełniać podstawowe funkcje, które pełnią już od dziesiątek, a nawet setek lat, ale również odpowiadać na zupełnie nowe potrzeby inwestorów. Wśród najważniejszych kryteriów rozwoju należy wymienić te związane z jakością produktów, ich ekologicznością oraz energooszczędnością. Inwestorzy oczekują ponadto coraz to szybszej realizacji obiektów budowlanych, w związku z czym nowoczesne materiały budowlane muszą im to umożliwiać, jednocześnie nie obciążając zanadto portfela. Podobny trend rozwoju jest nader widoczny w przypadku stropów, których jakość i funkcjonalność jest coraz wyższa, a koszty wykonania maleją.