Facebook

Newsletter

Informacje o nowościach prosto na Twój email

Adres e-mail
e-mail

Instalacja w ZwCad®

1. Przy zamkniętym ZwCadzie®, uruchom plik „SMART.exe”.
2. Po zapoznaniu się z tekstem licencji i zaakceptowaniu jej warunków kliknij przycisk „Akceptuj”. W celu przerwania procesu instalacji kliknij przycisk „Odrzuć”.

3. W polu „Folder docelowy” podaj ścieżkę instalacji: C:\KONBET STROPY\

Zatwierdź ustawienia klikając przycisk „Wypakuj”.
5. Uruchom ZwCada®.
6. W zakładce „Narzędzia”, wybierz opcję „Makro” i uruchom „Ustawienia bezpieczeństwa”.

W oknie ustawień bezpieczeństwa, zmień poziom bezpieczeństwa na „Low”.

8. W zakładce „Narzędzia”, wybierz opcję „Makro” i uruchom „Zarządzanie makrami VBA…”.

9. W oknie menadżera VBA, kliknij na przycisk „Załaduj”.

10. W oknie uruchamiania, wskaż ścieżkę „C:\KONBET STROPY\”. W sekcji wyboru pliku, wskaż plik „Instalacja.zvb” oraz zatwierdź wybór klikając przycisk „Otwórz”.

11. W oknie menadżera VBA, kliknij na przycisk „Makro”.

12. W oknie uruchamiania makr, należy wybrać makro: „Module1.instalacja” i zatwierdzić wybór przyciskiem „Run”.

13. Na potwierdzenie poprawnego przebiegu instalacji, wyświetli się w oknie ZwCada®, ikona programu SMART.

14. W zakładce „Narzędzia”, wybierz opcję „Ustawienia…”

15. W zakładce „Pliki”, zaznacz ścieżkę „C:\KONBET-STROPY” i przesuń w górę o jedną pozycję.
Zmianę zaakceptuj przyciskiem „OK”.