Facebook

Newsletter

Informacje o nowościach prosto na Twój email

Adres e-mail
e-mail

Instalacja w AutoCad®

1. Przy zamkniętym AutoCadzie®, uruchom plik „SMART.exe”.
2. Po zapoznaniu się z tekstem licencji i zaakceptowaniu jej warunków kliknij przycisk „Akceptuj”. W celu przerwania procesu instalacji kliknij przycisk „Odrzuć”.

3. W polu „Folder docelowy” podaj ścieżkę instalacji: C:\KONBET STROPY\

Zatwierdź ustawienia klikając przycisk „Wypakuj”.
5. Uruchom AutoCada®.
6. Wersja AutoCad® EN: W zakładce „Tools”, wybierz opcję „Macro” i uruchom „Load Project…”.
Wersja AutoCad® PL: W zakładce „Narzędzia”, wybierz opcję „Makro” i uruchom „Wczytaj projekt”.

W oknie uruchamiania w sekcji „Szukaj w:” wskaż ścieżkę „C:\KONBET STROPY\”. W sekcji wyboru pliku, wskaż plik „Instalacja.dvb” oraz zatwierdź wybór klikając przycisk „Otwórz”.

8. Wersja AutoCad® EN: W zakładce „Tools”, wybierz opcję „Macro” i uruchom „Macros”.
Wersja AutoCad® PL: W zakładce „Narzędzia”, wybierz opcję „Makro” i uruchom „Makra”.

W oknie uruchamiania makr, należy wybrać makro:
C:\KONBET-STROPY\Instalacja.dvb!Module1.instalacja i zatwierdzić wybór przyciskiem „Run”.

10. W oknie komunikatu zagrożeń ze strony makr, należy odznaczyć pozycję „Always ask before opening projects with macros” oraz zatwierdzić klikając przycisk „Enable Macros”.

 11. Na potwierdzenie poprawnego przebiegu instalacji, wyświetli się w oknie AutoCada®, ikona programu SMART

12. Przy próbie zamknięcia Autocada®, może pojawić się okno z zapytaniem o zapis zmian w module Instalacja.dvb oraz KS.dvb. Należy zaakceptować klikając przycisk „Yes”.